fbpx

Važno je biti samodostatan

Eko jedan video z Savičente – bira, krave, kampanja, Dino i Pekica. Na kraju smo zaključili da nam je i korona kriza dokazala da je dobro biti samodostatan.

“Gledamo se držati onako kako je na selu odvajka bilo, da je najbolje imati svega pomalo, da se ima malo ulik, malo brajad, malo kumpira, krav, telci, prasci… a sad i biru.

Hvala Agroistra.

Previous Post

Ki nima dela si ga najde ili posije ječam za biru

Scroll to top